Archiv pro rubriku: Nezařazené

NOVINKY KVĚTEN 2014

Milí čtenáři,

s radostí Vám oznamujeme, že jsme pro Vás tento měsíc vydali následující novinky.

CZ_WorshippingWays_adcover Watchman Nee Klanění se Božím cestám 40 str. 40,- Kč
LSGen_v2_adcover Witness Lee Studium života v Genesis, sv. 2 250 str. 200,- Kč
CZ_LSGen_v3_obalka Witness Lee Studium života v Genesis, sv. 3 250 str. 200,- Kč

Studium života v Genesis – pořad č. 10

Lifestudybroadcastbanner

Zveme vás k poslechu pořadu č. 10 ze série Studium života v Genesis s Witnessem Lee. Tentokrát se začneme zabývat dvěma důležitými slovy v jednom z nejdůležitějších biblických veršů – Genesis 1,26: „I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi.“

Studium života v Genesis
10. Boží obnova a další stvoření (5) – Záměr

Studium života v Bibli

„V Bibli je zjevován hlavně život. Celá Bible je zaměřena na život. Avšak co je život, nebo kdo je život? Odpověď nalézáme ve výroku Pána Ježíše. Říká: ‚Já jsem život‘ a ‚Přišel jsem, abyste měli život‘. Bible je zjevení Krista jako života. Kdykoliv přistupujeme k Bibli, musíme si uvědomovat, že přicházíme do styku s Kristem jako naším životem.“
(Studium života v Genesis, pos. 1, str. 3)

Tak začíná Studium života v Genesis od Witnesse Lee. 6. dubna 1974 náš Pán skrze jednu ze svých vyvolených nádob zahájil vskutku pozoruhodný počin v dějinách církve – studium celé Bible, knihu za knihou, se zaměřením na život. Mnozí napsali komentáře, výklady a studie na různé biblické knihy. Ty se však většinou dotýkaly pouze objektivní a věroučné stránky božského zjevení a nezdůraznily stránku života. Kvůli tomu přijal Witness Lee břemeno od Pána, aby připravil toto studium života.
Studium života v Bibli, mající celkem třicet čtyři svazků, bylo završením života a díla Witnesse Lee. Bylo mu již téměř sedmdesát let, když se ujal tohoto úkolu. Při jeho dokončení o jedenadvacet let později vzpomínal na předešlé roky s pokorou a vděčností Pánu, že mu daroval čas uskutečnit toto břemeno. Když tak učinil, splnil si nejen vlastní sen, ale také sen Watchmana Nee, s nímž spolupracoval v Číně. Když v červenci 1995 dokončil studium poslední knihy, Písně písní, vydal svědectví o tom, že nyní může odpočinout, protože splnil přání a touhu svého staršího spolupracovníka Watchmana Nee provést takové studium Bible. Witness Lee odešel k Pánu 9. června 1997 ve věku 91 let.

Lifestudybroadcastbanner

Studium života v Bibli s Witnessem Lee je třicetiminutový rozhlasový pořad tvořený úryvky z mluvené služby Witnesse Lee se zaměřením na potěšení z božského života, jak je zjeven v Písmu. Úryvky ze služby jsou doplněny rozpravou o probírané pasáži, včetně otázek a odpovědí.

Rozhlasový pořad Studium života v Bibli s Witnessem Lee začal ve Spojených státech v září roku 1996. Nyní se vysílá v několika jazycích na více než 100 stanicích po celém světě. Nyní se můžete s tímto pořadem seznámit díky řadě Studium života v Genesis v simultánním překladu do češtiny. Tato řada v originále sestává z celkem 134 pořadů. MP3 nahrávky s českým překladem budeme uveřejňovat postupně podle možností. Tyto nahrávky si můžete poslechnout, stáhnout a šířit zcela zdarma.

Přejít na stránku s MP3 nahrávkami Studia života v Genesis