Archiv pro rubriku: Novinky

Novinky – leden 2015

Ve Skutcích 26,19 apoštol Pavel řekl: „Proto, králi Agrippo, nestal
jsem se neposlušným toho nebeského vidění.“
V knize Nebeská vize Witness Lee předkládá šest vizí:  vizi Krista, vizi církve, vizi Těla, vizi našeho „já“, vizi světa a vizi zasvěcení.

CZ_Heavenly Vision_cover_web

Novinky prosinec 2014

S radostí všem čtenářům oznamujeme, že jsme vydali dva nové tituly.

CZ_Prophecy Four 7s_adcoversmall

Proroctví čtyř sedmiček

CZ_LSGen_v4_cover_ad_small

Studium života v Genesis, svazek čtvrtý

Studium života v Genesis – pořad č. 18

Lifestudybroadcastbanner

V 18. pokračování série Studium života v Genesis s Witnessem Lee se zaměříme na význam dvou stromů v Genesis. Bůh postavil člověka před volbu mezi dvěma zdroji, jejichž symbolem jsou strom života a strom poznání dobrého a zlého. Strom života je symbolem Boha, který je pro nás v Kristu životem. Také uvidíme, jaké jsou principy, linie a vyústění obou stromů podle Písma.

Studium života v Genesis
18. Dva stromy (1)

NOVINKA ZÁŘÍ 2014

Právě vyšlo.

CZ_Mending Ministry_adcover

„Po období Pavla, jehož spisy byly dokončeny kolem roku 66, se vplížily odchylné nauky, aby poškodily církev. Během čtvrt století po Pavlově smrti Satan záludně zavedl falešné nauky o Kristově Osobě i o církvi. Objevily se hereze, které tvrdily, že Kristus nebyl Bůh, že nebyl Boží Syn a že dokonce nepřišel v těle.

Apoštol Jan začal psát své knihy kolem roku 90, aby čelil těmto herezím. Jednou knihou bylo jeho evangelium, tři knihy byly listy a poslední knihou bylo Zjevení. Jak budeme tyto spisy studovat, uvidíme, že Jan opravoval to, co bylo poškozeno. Pavel zjevení v Bibli doplnil, ale zanedlouho bylo poškozeno. Po doplňující službě tedy bylo zapotřebí opravné služby.“ (str. 8)

Studium života v Genesis – pořad č. 17

Lifestudybroadcastbanner

V 17. pokračování série Studium života v Genesis s Witnessem Lee budeme pokračovat důležitým tématem, jímž je proměna. Tok života, znázorněný řekou, nás má proměnit ve vzácný materiál, abychom mohli být společně vybudováni v Boží příbytek v duchu. Tento proces není založen na vnějších změnách a úpravách, ale na vnitřní, metabolické proměně.

Studium života v Genesis
17. Proměna pro budování v toku života (2)

Studium života v Genesis – pořad č. 16

Lifestudybroadcastbanner

V 16. pořadu ze série Studium života v Genesis s Witnessem Lee se zaměříme na vzácné materiály, které jsou jako semeno zasety v Genesis 2,10-20. Podíváme se, jak toto semeno roste napříč celou Biblí až do své žně v posledních dvou kapitolách knihy Zjevení. Také se dotkneme souvislosti s jedním klíčovým novozákonním pojmem, jímž je proměna.

Studium života v Genesis
16. Proměna pro budování v toku života (1)