Archiv pro měsíc: Duben 2014

Studium života v Genesis – pořad č. 12

Lifestudybroadcastbanner

Zveme vás k poslechu pořadu č. 12 ze série Studium života v Genesis s Witnessem Lee. V dnešním pořadu poznáme, proč Bůh mohl šestého dne svého stvoření prohlásit velmi dobré“Také se dotkneme významu Božího požehnání člověku: ploďte se, množte se a naplňte zemi (Gn 1,28-31).

Studium života v Genesis
12. Boží obnova a další stvoření (7) – Dovršení

Studium života v Genesis – pořad č. 11

Lifestudybroadcastbanner

Zveme vás k poslechu pořadu č. 11 ze série Studium života v Genesis s Witnessem Lee. V dnešním pořadu poznáme, že slova obraz a panovat jsou zaseta v Genesis 1,26 jako dvě semena a rostou celým Písmem až ke svému dovršení, sklizni ve Zjevení 21 a 22. Poznáme také jejich souvislost s kněžstvím kralováním.

Studium života v Genesis
11. Boží obnova a další stvoření (6) – Dovršení

Studium života v Genesis – pořad č. 10

Lifestudybroadcastbanner

Zveme vás k poslechu pořadu č. 10 ze série Studium života v Genesis s Witnessem Lee. Tentokrát se začneme zabývat dvěma důležitými slovy v jednom z nejdůležitějších biblických veršů – Genesis 1,26: „I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi.“

Studium života v Genesis
10. Boží obnova a další stvoření (5) – Záměr

Studium života v Bibli

„V Bibli je zjevován hlavně život. Celá Bible je zaměřena na život. Avšak co je život, nebo kdo je život? Odpověď nalézáme ve výroku Pána Ježíše. Říká: ‚Já jsem život‘ a ‚Přišel jsem, abyste měli život‘. Bible je zjevení Krista jako života. Kdykoliv přistupujeme k Bibli, musíme si uvědomovat, že přicházíme do styku s Kristem jako naším životem.“
(Studium života v Genesis, pos. 1, str. 3)

Tak začíná Studium života v Genesis od Witnesse Lee. 6. dubna 1974 náš Pán skrze jednu ze svých vyvolených nádob zahájil vskutku pozoruhodný počin v dějinách církve – studium celé Bible, knihu za knihou, se zaměřením na život. Mnozí napsali komentáře, výklady a studie na různé biblické knihy. Ty se však většinou dotýkaly pouze objektivní a věroučné stránky božského zjevení a nezdůraznily stránku života. Kvůli tomu přijal Witness Lee břemeno od Pána, aby připravil toto studium života.
Studium života v Bibli, mající celkem třicet čtyři svazků, bylo završením života a díla Witnesse Lee. Bylo mu již téměř sedmdesát let, když se ujal tohoto úkolu. Při jeho dokončení o jedenadvacet let později vzpomínal na předešlé roky s pokorou a vděčností Pánu, že mu daroval čas uskutečnit toto břemeno. Když tak učinil, splnil si nejen vlastní sen, ale také sen Watchmana Nee, s nímž spolupracoval v Číně. Když v červenci 1995 dokončil studium poslední knihy, Písně písní, vydal svědectví o tom, že nyní může odpočinout, protože splnil přání a touhu svého staršího spolupracovníka Watchmana Nee provést takové studium Bible. Witness Lee odešel k Pánu 9. června 1997 ve věku 91 let.

Lifestudybroadcastbanner

Studium života v Bibli s Witnessem Lee je třicetiminutový rozhlasový pořad tvořený úryvky z mluvené služby Witnesse Lee se zaměřením na potěšení z božského života, jak je zjeven v Písmu. Úryvky ze služby jsou doplněny rozpravou o probírané pasáži, včetně otázek a odpovědí.

Rozhlasový pořad Studium života v Bibli s Witnessem Lee začal ve Spojených státech v září roku 1996. Nyní se vysílá v několika jazycích na více než 100 stanicích po celém světě. Nyní se můžete s tímto pořadem seznámit díky řadě Studium života v Genesis v simultánním překladu do češtiny. Tato řada v originále sestává z celkem 134 pořadů. MP3 nahrávky s českým překladem budeme uveřejňovat postupně podle možností. Tyto nahrávky si můžete poslechnout, stáhnout a šířit zcela zdarma.

Přejít na stránku s MP3 nahrávkami Studia života v Genesis