Archiv pro měsíc: Leden 2015

Novinky – leden 2015

Ve Skutcích 26,19 apoštol Pavel řekl: „Proto, králi Agrippo, nestal
jsem se neposlušným toho nebeského vidění.“
V knize Nebeská vize Witness Lee předkládá šest vizí:  vizi Krista, vizi církve, vizi Těla, vizi našeho „já“, vizi světa a vizi zasvěcení.

CZ_Heavenly Vision_cover_web