NOVINKA ZÁŘÍ 2014

Právě vyšlo.

CZ_Mending Ministry_adcover

„Po období Pavla, jehož spisy byly dokončeny kolem roku 66, se vplížily odchylné nauky, aby poškodily církev. Během čtvrt století po Pavlově smrti Satan záludně zavedl falešné nauky o Kristově Osobě i o církvi. Objevily se hereze, které tvrdily, že Kristus nebyl Bůh, že nebyl Boží Syn a že dokonce nepřišel v těle.

Apoštol Jan začal psát své knihy kolem roku 90, aby čelil těmto herezím. Jednou knihou bylo jeho evangelium, tři knihy byly listy a poslední knihou bylo Zjevení. Jak budeme tyto spisy studovat, uvidíme, že Jan opravoval to, co bylo poškozeno. Pavel zjevení v Bibli doplnil, ale zanedlouho bylo poškozeno. Po doplňující službě tedy bylo zapotřebí opravné služby.“ (str. 8)