Studium života v Genesis – pořad č. 18

Lifestudybroadcastbanner

V 18. pokračování série Studium života v Genesis s Witnessem Lee se zaměříme na význam dvou stromů v Genesis. Bůh postavil člověka před volbu mezi dvěma zdroji, jejichž symbolem jsou strom života a strom poznání dobrého a zlého. Strom života je symbolem Boha, který je pro nás v Kristu životem. Také uvidíme, jaké jsou principy, linie a vyústění obou stromů podle Písma.

Studium života v Genesis
18. Dva stromy (1)