Naše víra

Považujeme Bibli (2Tm 3,16) za úplné (Zj 22,18-19; Ko 1,25) a jediné božské zjevení (2Pt 1,20-21; 2Tm 3,16). Pevně věříme, že Bůh je věčně jeden (1K 8,4; Dt 6,4; 1Tm 2,5) a také věčně Otec (Zj 1,8), Syn (Ř 9,5; He 1,8) a Duch (He 9,14) – tři, jež jsou odlišní avšak neoddělení (Mt 28,19). Věříme, že Kristus je úplný Bůh (Ko 2,9) i dokonalý člověk (1Pt 2,22). Bez opuštění svého božství byl počat v lůně lidské panny (Ř 9,5; Fp 2,6-7), žil opravdovým lidským životem na zemi (He 4,15) a zemřel zástupnou (2K 5,21) a všezahrnující smrtí na kříži (J 1,29; Ř 6,6; He 2,9; J 12,24). Po třech dnech vstal tělesně z mrtvých (1K 15,4) a vystoupil do nebes (Mk 16,19). Nyní je ve slávě (L 24,26), plně Bůh, ale stále plně člověk (1Tm 2,5). Vyhlížíme Jeho bezprostřední příchod (He 10,37; Zj 22,20; Zj 3,11) spolu s Božím královstvím (Mt 16,28), skrze nějž bude vládnout nad zemí v miléniu (Zj 20,4.6; 5,10) a na věčnost (Zj 11,15). Vyznáváme, že třetí z Trojice, Duch, je rovněž Bohem (Sk 5,3-4; J 4,24). Vše, co je a má Otec, je vyjádřeno v Synu (Ko 1,15; 2,9); a vše, co je a má Syn, je uskutečněno jako Duch (J 14,16-18). Dále věříme, že lidstvo potřebuje Boží spásu (2Te 2,13; Ř 3,23; 1Kr 8,46a; 1Tm 2,4). Přestože jsme nebyli vůbec schopni naplnit těžké požadavky Boží spravedlnosti, svatosti a slávy (Gn 3,24; Ř 7,22-23; Sk 15,10), Kristus všechny požadavky naplnil svou smrtí na kříži (Ř 8,3.4a; Ko 2,14; Ř 5,18-19; 1K 1,31). Díky Kristově smrti nám Bůh odpustil naše hříchy (Ř 3,24-25), ospravedlnil nás (Ř 4,25; 5,1.19), učinil Krista naší spravedlností (1K 1,30) a smířil nás sám se sebou (Ř 5,10). Na základě Kristova vykoupení Bůh obrozuje vykoupené (1Pt 1,3)  svým Duchem pro dovršení své spásy, aby se mohli stát Jeho dětmi (J 1,12). Věřící, kteří nyní mají Boží život (1J 5,12; J 1,12; Ko 3,4) a přirozenost (2Pt 1,4), se těší z každodenní spásy v Jeho Těle v tomto věku (Fp 1,19) a z věčné spásy (He 5,9) v přicházejícím věku (Mk 10,30) a na věčnosti (Zj 22,1-2). Na věčnosti budeme přebývat s Bohem v Novém Jeruzalémě (Zj 3,12; Zj 21,2-3.7.22), dovršení Boží spásy Jeho vyvolených (Zj 4,3; 21,18).