O Watchmanovi Nee

Watchman Nee se stal křesťanem v pevninské Číně roku 1920 ve věku sedmnácti let a v témže roce začal psát. Téměř třicetiletá služba Watchmana Nee jasně prokázala, že byl jedinečným Božím darem církvi sloužícím k jejímu růstu i v tomto věku. V roce 1952 byl pro svou víru uvězněn. Ve vězení zůstal až do své smrti  v roce 1972. Jeho dílo je stále hojným zdrojem duchovního zjevení a pokrmem pro křesťany po celém světě.