O Witnessovi Lee

Witness Lee se narodil roku 1905 v severní Číně a vyrůstal v křesťanské rodině. V 19 letech byl cele uchvácen pro Krista a okamžitě se rozhodl zasvětit zbytek života kázání evangelia. Na samém počátku své služby se setkal s Watchmanem Nee, věhlasným kazatelem, učitelem a spisovatelem. Pod jeho vedením se věnoval společnému dílu. Počínaje rokem 1934 Watchman Nee svěřil Witnessi Lee vedení publikační činnosti v nakladatelství Shanghai Gospel Book Room.

Těsně před komunistickým převratem v roce 1949 se Watchman Nee a jeho spolupracovníci rozhodli vyslat Witnesse Lee na Tchaj-wan, aby zajistili, že to, co jim Pán svěřil, nepropadne zkáze. Tak vzniklo nakladatelství Taiwan Gospel Book Room, které se stalo všeobecně uznávaným vydavatelem děl Watchmana Nee mimo Čínu. Činnost Witnesse Lee na Tchaj-wanu byla obdařena hojným Pánovým požehnáním. Z pouhých 350 věřících, právě uprchnuvších z pevninské Číny, narostly místní církve na Tchaj-wanu během pěti let na 20 000 věřících.

V roce 1962 byl Witness Lee veden Pánem, aby odešel do Spojených států, kde se usadil v Kalifornii. Třicet pět let neúnavně sloužil na shromážděních, konferencích a školeních a za tu dobu přednesl několik tisíc poselství. Mnohá vyšla tiskem a tvoří řadu v současnosti překračující již 400 titulů. Velmi mnoho jich bylo přeloženo do více než 14 jazyků. Svou poslední konferenci vedl v únoru 1997 ve věku 91 let.

Witness Lee po sobě zanechal bohatý odkaz biblické pravdy. Jeho hlavní dílo Studium života v Bibli obsahuje přes 25 000 stran komentářů ke všem biblickým knihám, zpracovaných z hlediska potěšení věřících a jejich zakoušení božského života Boha v Kristu skrze Ducha Svatého. Vedl také práci na novém překladu Nového zákona do čínštiny a angličtiny, vydaném pod názvem Recovery Version. Tento překlad také opatřil rozsáhlými vysvětlivkami, výklady a systémem odkazů.

V několika zemích je možno slyšet na křesťanských rozhlasových stanicích pořad Studium života v Bibli s Witnessem Lee.

Jako praktický prostředek k šíření služby, kterou byl pověřen, založil Witness Lee v roce 1965 neziskovou společnost Living Stream Ministry se sídlem v kalifornském Anaheimu. Tato společnost oficiálně zastupuje službu Watchmana Nee a Witnesse Lee.

Witness Lee ve své službě zdůrazňoval zakoušení Krista jako života  a praktickou jednotu věřících jakožto Těla Kristova. Důrazem na péči o obě tyto stránky vedl Witness Lee církve, které mu byly svěřeny, k růstu v křesťanském životě i působení. Witness Lee byl neochvějně přesvědčen, že Božím cílem není úzkoprsé sektářství, nýbrž Tělo Kristovo. Postupem času se věřící, které tato myšlenka oslovila, začali scházet prakticky jako církev ve svých lokalitách. V nedávných letech tak vzniklo množství místních církví v Rusku a mnoha východoevropských zemích.