cz_lsexo_v1_cover_small

Studium života v Exodu, sv. 1 (pos. 1-22)

189 Kč

Katalogové číslo: 509 Kategorie: , , Štítky: , , ,

Popis produktu

ISBN: 978-0-7363-79993-9
Počet stran: 214
Autor: Witness Lee

Ústřední myšlenka Exodu je, že Kristus je vykoupením, spasením a zaopatřením Božího lidu i prostředky, jimiž se mohou klanět a sloužit Bohu, aby v Něm mohli být vybudováni společně s Bohem, tak aby se s Bohem mohli vzájemně setkávat, komunikovat a přebývat. V celé knize Exodus vidíme Krista. Jako Minutí je Kristus prostředkem našeho vykoupení. Jako veliké spasení pro Boží lid nás Kristus zachraňuje z ruky faraona, Satana. Jako mana a živá voda je Kristus naším přísunem života. Dále, Rudé moře znázorňuje Kristovu smrt, v níž jsme byli pokřtěni (1K 10,2). List Římanům 6,3 říká, že ti, kdo jsou pokřtěni v Krista, jsou pokřtěni v Jeho smrt.

V Exodu je Kristus mnoha dalšími věcmi: oblakovým sloupem a ohnivým sloupem, sedmdesáti palmami a dvanácti vodními prameny v Élimu a stánkem se všemi jeho předměty. Skrze stánek a jeho předměty mohl Boží vykoupený lid sloužit a klanět se Bohu. To ukazuje, že Kristus je prostředky, jimiž sloužíme a klaníme se Bohu. Boží vyvolený lid má být společně zbudován jako jedna entita, stánek, kde se Bůh a člověk mohou spolu setkávat, mluvit a přebývat. V Kristu jsme my a Bůh, Bůh a my, spolu budováni, spolu se setkáváme a spolu přebýváme.

Obsah:

 1. Úvodní slovo
 2. Izrael v otroctví
 3. Příprava spasitele
 4. Život užitečný Bohu
 5. Boží povolání připraveného (1)
 6. Boží povolání připraveného (2)
 7. Souhrnný trnitý keř
 8. Tři znamení
 9. Pomocník a pomocnice pro povolaného
 10. Úplný pohled na Boží povolání Mojžíše
 11. Účel Božího povolání
 12. Tři situace při naplňování Božího záměru
 13. Boží požadavek a faraonův odpor (1)
 14. Jméno Boha Hospodina a Jeho smlouva
 15. Další Boží průprava Mojžíše
 16. Boží požadavek a faraonův odpor (2)
 17. Boží požadavek a faraonův odpor (3)
 18. Boží požadavek a faraonův odpor (4)
 19. Boží požadavek a faraonův odpor (5)
 20. Faraonovo lstivé vyjednávání
 21. Zatvrzení faraonova srdce
 22. Boží požadavek a faraonův odpor (6)

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo napíše recenzi “Studium života v Exodu, sv. 1 (pos. 1-22)”