CZ_LSExo_v2_big

Studium života v Exodu, sv. 2 (pos. 23-41)

189 Kč

Katalogové číslo: 510 Kategorie: , , Štítky: , , ,

Popis produktu

ISBN: 978-0-7363-7994-6
Počet stran: 210
Autor: Witness Lee

Ústřední myšlenka Exodu je, že Kristus je vykoupením, spasením a zaopatřením Božího lidu i prostředky, jimiž se mohou klanět a sloužit Bohu, aby v Něm mohli být vybudováni společně s Bohem, tak aby se s Bohem mohli vzájemně setkávat, komunikovat a přebývat. V celé knize Exodus vidíme Krista. Jako Minutí je Kristus prostředkem našeho vykoupení. Jako veliké spasení pro Boží lid nás Kristus zachraňuje z ruky faraona, Satana. Jako mana a živá voda je Kristus naším přísunem života. Dále, Rudé moře znázorňuje Kristovu smrt, v níž jsme byli pokřtěni (1K 10,2). List Římanům 6,3 říká, že ti, kdo jsou pokřtěni v Krista, jsou pokřtěni v Jeho smrt.

V Exodu je Kristus mnoha dalšími věcmi: oblakovým sloupem a ohnivým sloupem, sedmdesáti palmami a dvanácti vodními prameny v Élimu a stánkem se všemi jeho předměty. Skrze stánek a jeho předměty mohl Boží vykoupený lid sloužit a klanět se Bohu. To ukazuje, že Kristus je prostředky, jimiž sloužíme a klaníme se Bohu. Boží vyvolený lid má být společně zbudován jako jedna entita, stánek, kde se Bůh a člověk mohou spolu setkávat, mluvit a přebývat. V Kristu jsme my a Bůh, Bůh a my, spolu budováni, spolu se setkáváme a spolu přebýváme.

Obsah:

23. Minutí (1)
24. Minutí (2)
25. Minutí (3)
26. Vyjití Izraelců z Egypta (1)
27. Vyjití Izraelců z Egypta (2)
28. Faraonův poslední zápas (2)
29. Přechod Izraelců přes Rudé moře
30. Zkušenost Izraelců v Maře
31. Zkušenost Izraelců v Élimu
32. Zkušenost s manou
33. Bůh jedná s tělesnosti svého lidu
34. Změna stravy
35. Nebeská strava – mana (1)
36. Nebeská strava – mana (2)
37. Nebeská strava – mana (3)
38. Nebeská strava – mana (4)
39. Nebeská strava – mana (5)
40. Živá voda z udeřené skály (1)
41. Živá voda z udeřené skály (2)

 

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo napíše recenzi “Studium života v Exodu, sv. 2 (pos. 23-41)”